Quản Lý tên miền và hosting

Home > Hướng Dẫn

[tieude]

Ngày cập nhật:

 


Trending

Tại sao phải mua tên miền:

TÊN MIỀN GIÚP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN
(Chuỗi video MARKETING ONLINE TRÊN ĐIỆN THOẠI TAOWEBNHANH.COM)

Yêu cầu:

  • Có tài khoản Gmail.com để để đăng ký tài khoản
  • Có tài khoản ATM Internet Baking để thanh toán online
  • Giấy Chứng minh nhân dân (CMND) để cập nhật tài khoản tại nhà cung cấp tên miền việt nam
  • Đã đăng ký tài khoản tại cloudflare.com

 

Các bước mua tên miền và ủy quyền quản lý DNS:

1. Chọn nhà cung cấp tên miền – và đăng ký tài khoản
=> nhanhoa.com  ([email protected])
2. Chọn đuôi tên miền cần mua
ưu tiên: .com. .net, .vn

3.Tiến hành đặt mua và thanh toán online qua ATM Internet Banking

4. Ủy Quyền Cho Cloudflare.com Quản Lý DNS Tên Miền ([email protected])

Hoàn Tất

Khi nào muốn sử dụng tên miền ( trỏ Ip) thì chỉ cần vào cloudflare.com mục DNS để quản lý

 


Press to turn on

Dark mode

Bright Mode